In 2008 onderging het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2000-2006 (PDPO I) een grondige evaluatie achteraf, in het vakjargon ook wel ex post evaluatie genoemd. De bedoeling van deze evaluatie was in eerste instantie om de impact te meten die dat programma op de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland heeft gehad. Met name de effecten op 3 grote thema’s komen aan bod: agro(voedings)economie, milieu, natuur & landschap en leefkwaliteit platteland.

In 2008 onderging het voorbije Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2000-2006 (PDPO I) een grondige evaluatie achteraf, in het vakjargon ook wel ex post evaluatie genoemd. De bedoeling van deze evaluatie was in eerste instantie om de impact te meten die dat programma op de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland heeft gehad.

De evaluatie werd uitgevoerd door een consortium onder leiding van Idea Consult in opdracht van en in nauwe samenwerking met de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. De evaluatie, die eveneens als Europese verplichting geldt, werd uitgewerkt volgens een Europees methodologisch kader dat op Vlaamse leest werd geschoeid. De evaluator maakte gebruik van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) voor het uitvoeren van een enquête onder 300 landbouwers. Ook kon een beroep gedaan worden op heel wat bestaande analyses en rapporten De resultaten van het evaluatierapport zijn nu bekend.

Het programma werd geëvalueerd op zijn effecten naar 3 grote thema’s: agro(voedings)economie, milieu, natuur & landschap en leefkwaliteit platteland.