Deze website is een creatie van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is binnen de Vlaamse overheid bevoegd voor de beleidsvelden landbouw en zeevisserij.

Het agentschap is als volgt gestructureerd:

  • secretariaat-generaal
  • afdeling Adviseren, Beleid, Creëren en Onderbouwen
  • afdeling Landbouwsteun en Productkwaliteit
  • afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
  • afdeling Digitalisering en Organisatie

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is een onderdeel van het Beleidsdomein Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie.

Voor meer informatie over de opdrachten en de structuur van het agentschap kan u terecht op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.