Deze website is een creatie van het Departement Landbouw en Visserij. Dit departement valt onder het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. 

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is als volgt gestructureerd:

-  Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij:
   ○ Departement Landbouw en Visserij:
         ● secretariaat-generaal
         ● afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving
         ● afdeling Inkomenssteun
         ● afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
         ● afdeling Digitalisering en Organisatie
   ○ Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - Intern Verzelfstandigd Agentschap

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 

Voor meer informatie over de opdrachten en de structuur van het departement kan u terecht op de website van het Departement Landbouw en Visserij.