De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor variëteit X voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling. 

De PCA/Fiwap-notering is een prijs, exclusief btw, minimum 60% +50 mm, minimum 360g/5kg onderwatergewicht, af boer, onmiddellijke levering.