De studie levert niet alleen cijfermateriaal aan over de evolutie van de landbouwbestemming in Vlaanderen en van het landbouwgebruiksareaal, maar ook over de planologisch-juridische context van het landbouwgebruiksareaal en van de bedrijfszetels. Er wordt daarvoor voornamelijk gebruik gemaakt van GIS-analyse. Het verzamelde cijfermateriaal ondersteunt de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij bij het opvolgen en adviseren van ruimtelijke planningsprocessen en stedenbouwkundige vergunningen.

Hoeveel areaal is in de ruimtelijke plannen bestemd voor landbouw? Hoeveel ervan is er herbevestigd? En hoeveel ervan wordt effectief gebruikt door de landbouw? Een nieuw rapport levert daarvoor cijfermateriaal aan op basis van de ruimteboekhoudingen van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het geïntegreerd controle- en beheersysteem van Agentschap voor Landbouw en Visserij.