Slachthuizen waar op jaarbasis gemiddeld ten minste 200 varkens per week worden geslacht zijn verplicht de karkassen van de geslachte varkens in te delen. De indeling gebeurt met daartoe erkende indelingsmethoden. De indelingstoestellen zijn automatisch of worden bediend door erkende classificeerders.

De grafiek toont het aantal vleesvarkens die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen en waarvoor een percentage voor het aandeel mager vlees werd bepaald.

De grafiek toont het aantal ingedeelde vleesvarkens per SEUROP klasse die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen.

De grafiek toont de verdeling met welke indelingsmethode de geslachte vleesvarkens, die werden geslacht in de indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen, werden ingedeeld.