De zesmaandelijkse landbouwconjunctuurindex daalt in het najaar van 2021 licht. De tevredenheid over de voorbije zes maanden stijgt weliswaar, maar het optimisme voor de komende zes maanden neemt duidelijk af. Achter deze cijfers gaat een grote variatie schuil. De varkenssector zakt naar een dieptepunt.

Uit een bevraging bij Vlaamse land- en tuinbouwers uit diverse specialisaties zien we dat de conjunctuurindex in het najaar van 2021 licht daalt van 82 naar 79 en zo op haast gelijke hoogte blijft als tijdens de bevraging in het voorjaar van 2021. De tevredenheid over de voorbije zes maanden steeg van 71 naar 78. Het optimisme voor de komende zes maanden daalt daarentegen van 93 naar 80.

Achter deze cijfers gaat zoals vaak een grote variatie schuil. De meeste land- en tuinbouwsectoren kennen een stijging. Het is echter de varkenssector die duidelijk maakt dat deze sector zich in volle crisis bevindt: daar daalden de vooruitzichten voor de komende zes maanden ongezien van 70 naar 40.

Meer land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van meer belemmeringen door weersomstandigheden. Opvallende daler is de melding van afzetproblemen, die het laagste getal noteert sinds het begin van deze telling.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Dit gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie.

Lees ook de vorige conjunctuurbarometers:

Indien gewenst kunnen oudere versies van het rapport worden opgevraagd via het vragenformulier. De edities van ‘De Vlaamse landbouwconjunctuurindex’ gaan terug tot het jaar 2007.