De bedrijfsresultaten van de Vlaamse visserijvloot zijn in 2021 minder goed dan in 2020. Het bruto bedrijfsresultaat is voor alle segmenten gemiddeld met 29% gedaald. Dat komt omdat de bedrijfskosten in 2021 sterker zijn gestegen dan de opbrengsten. Dat blijkt uit een analyse van 60 boekhoudingen van commerciële vaartuigen. 

Het gemiddelde bruto bedrijfsresultaat bedraagt in 2021 242.805 euro voor het grote vlootsegment en 63.346 euro voor het kleine vlootsegment. Tegenover 2020 is dat een daling van telkens 29%. De stijging van de bedrijfskosten wordt onvoldoende gecompenseerd door een betere besomming dankzij de hogere visprijzen. De nettowinst voor belasting, die ook rekening houdt met afschrijvingen, financiële kosten en subsidies, klokt af op 26.820 euro voor het grote vlootsegment, een afname van maar liefst 87% tegenover 2020. Bij het kleine vlootsegment is er daarentegen een groei met 51% tot 8.904 euro. 

Tussen de vaartuigtypes zijn er significante verschillen. De gemiddelde opbrengst of besomming per vaartdag is voor de kustvissers het laagst en bedraagt in 2021 1.931 euro. Ze waren 155 dagen per jaar actief. De eurokotters werden gemiddeld 192 vaartdagen ingezet met een besomming van gemiddeld 4.571 euro per vaartdag. De grote boomkorvaartuigen noteren de hoogste cijfers: een gemiddelde besomming per vaartdag van 8.628 euro en 229 vaartdagen. Tegenover 2020 is de opbrengst per vaartdag weliswaar gestegen, maar het aantal vaartdagen is erop achteruitgegaan. 

De belangrijkste kosten in de visserij bestaan uit lonen, brandstof en onderhoud en herstel. Lonen zijn in 2021 goed voor 39% van de totale kosten bij het grote vlootsegment en 38% bij het kleine vlootsegment. Bij de brandstofkosten gaat het respectievelijk om 24% en 23%. Bij de onderhouds- en herstelkosten is dat 15 à 16%. 

De brandstofprijzen zijn in 2021 sterk gestegen, nadat ze in het eerste coronajaar 2020 op een erg laag niveau stonden. In 2021 betaalde een reder gemiddeld 0,53 euro per liter. In 2020 was dat slechts 0,38 per liter. De prijs ligt nog altijd lager dan in 2018 en 2019 (telkens 0,56 euro). De gemiddelde brandstofkosten per vaartdag bedragen in 2021 1.816 euro voor het grote vlootsegment en 720 euro voor het kleine vlootsegment. 

Tegenover de algemene daling van de bruto bedrijfsresultaten staat dat de financiële gezondheid (schuldratio) binnen het klein vlootsegment tegenover 2020 verbeterd is.

Het jaarrapport geeft een overzicht van de economische resultaten van de Belgische rederijen actief in de commerciële zeevisserij.

Lees ook de vorige rapporten: