De coronacrisis treft sinds het voorjaar van 2020 ook de land- en tuinbouwsector. Uit een enquête bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in september 2020 blijkt dat negen op de tien Vlaamse land- en tuinbouwers minstens één negatieve impact ervaren hebben door de coronacrisis. De helft treft ook actief maatregelen om de crisis het hoofd te bieden.

59% van de land- en tuinbouwers zegt dat de economische situatie in de zes maanden voor september (veel) slechter was dan normaal, terwijl 32% spreekt over een normale situatie. De maanden na september worden voornamelijk even slecht of zelfs nog slechter ingeschat. De respondenten wijten deze slechte economische situatie is grote mate minstens deels aan de coronacrisis.

88% van de land- en tuinbouwers geeft aan minstens één negatieve impact door de coronacrisis te ervaren. Bedrijven worden geteisterd door afzetproblemen (50%), hogere prijzen voor hun inputproducten (38%), lagere prijzen voor hun outputproducten (31%), betalingsproblemen (15%) en arbeidsproblemen (16%). Ook de impact op de mentale gezondheid (21%) van de land- en tuinbouwers is aanzienlijk.

Om het hoofd te bieden aan de crisis onderneemt 52% van de landbouwers acties. De voornaamste actie is het uitstellen van investeringen (31%), maar ook het aanpassen van de productie (16%) en besparen op arbeid (10%) komen voor. Het verschil tussen de deelsectoren en individuele bedrijven is, zoals vaak in de land- en tuinbouwsector, groot.

De resultaten zijn gebaseerd op 448 ingevulde enquêtes. De landbouwers zijn aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij, een boekhoudnetwerk dat een representatieve steekproef vormt van de Vlaamse land- en tuinbouw.