Onderstaande figuren geven de prijzen weer voor slachtlammeren met een levend slachtgewicht van gemiddeld 42 kg en minder dan 12 maanden oud, inclusief paaslammeren met een slachtgewicht van minstens 26 kg levend.