Bij de indicator Ruimtelijke bestemming van het aangegeven landbouwareaal wordt volgende opdeling gebruikt:

  • Harde bestemming: bestemming wonen, industrie (binnen/buiten poorten), overige (codes 01, 07, 7p en 08 in de ruimteboekhouding)
  • Groene bestemming: bestemming natuur en reservaat, overig groen en bos (codes 03, 04, 05 in de ruimteboekhouding)
  • Recreatieve bestemming: bestemming recreatie (code 02 in de ruimteboekhouding)
  • Landbouwbestemming: bestemming landbouw (code 06 in de ruimteboekhouding)