De grafiek toont het aantal kalveren die werden geslacht in niet indelingsplichtige slachthuizen in Vlaanderen die in hoofdzaak runderen slachten die jonger zijn dan 8 maanden.