Hier vindt u de productievolumes van de runderkarkassen. In de downloadbare gegevens vindt u deze ook in aantal uitgedrukt.