In het vierde kwartaal van 2022 blijft de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder toenemen na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie stijgt zo ver boven de referentieperiode 2016-2020.

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 209,4 in het derde kwartaal van 2022 naar 219,0 in het vierde kwartaal van 2022. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, bouwt voort op de positieve resultaten van de voorbije kwartalen en neemt toe van 171,5 naar 191,8. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2016-2020 die overeenkomt met waarde 100. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.

Na een sterke stijging in het derde kwartaal van 2022, neemt de melkprijs verder toe in het vierde kwartaal van 2022. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 58,28 euro per honderd liter in het derde kwartaal van 2022 naar 60,18 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2022. Dat is een stijging van 1,90 euro per honderd liter of +3,3%.

In het vierde kwartaal van 2022 bedragen de opbrengsten gemiddeld 64,19 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 27,55 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 36,64 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 24,95 euro per honderd liter. De economische parameters liggen zo allemaal beduidend boven het vijfjarig gemiddelde van 2016-2020.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het vierde kwartaal van 2022 (van oktober tot en met december). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.