In het derde kwartaal van 2021 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder toe na eerdere stijgingen in de voorgaande kwartalen. De economische situatie blijft zo boven de referentieperiode.

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 111,8 in het tweede kwartaal van 2021 naar 115,0 in het derde kwartaal. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, bouwt voort op de positieve resultaten van de voorbije kwartalen en neemt toe van 100,1 naar 106,4. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2015-2019. De referentieperiode schuift elk kalenderjaar één jaar op.

Na een algemene stijgende trend in de eerste twee kwartalen van 2021, stijgt de melkprijs beperkt verder in het derde kwartaal. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 36,12 euro per honderd liter in het tweede kwartaal van 2021 naar 36,60 euro per honderd liter in het derde kwartaal. Dat is een stijging van 0,48 euro per honderd liter of +1,3%.

In het tweede kwartaal van 2021 bedragen de opbrengsten gemiddeld 41,60 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 22,89 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 18,71 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 6,70 euro per honderd liter. De economische parameters liggen zo allemaal boven het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het derde kwartaal van 2021 (van juli tot en met september). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.